www.vhu.sk

Bilaterálne rokovania v Centre pre vojenské dejiny a sociálne vedy Bundeswehru v Postupimi

18.06.2019 - V dňoch 11. – 13. júna 2019 uskutočnila delegácia Vojenského historického ústavu  Bratislava, v zložení plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., mjr. Ing. Milan Kubizniak a Mgr. Matej Medvecký, PhD., na základe pozvania vedenia Centra pre vojenské dejin...