www.aos.sk

Deň Ozbrojených síl SR

20.09.2019 - Akadémia ozbrojených síl si 19. septembra 2019 na slávnostnom zhromaždení v aule pripomenula Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky. Oficiálne pripadá sviatok tohto dňa na 22. septembra. Historicky sa viaže na ú...