www.aos.sk

Všeobecná vojenská príprava 19. DKAVŠ je ukončená

07.12.2018 - Vedomosti študentov 19. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) z predmetov všeobecnej vojenskej prípravy preverila skúšobná komisia rektora AOS. Jej predseda mohol na čiastkovom vyhodnotení prípravy účastníkov tohto kurzu dňa 7....