Sociálne zabezpečenie profesionálnych vojakov podľa zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zmeny od 1.1.2016.
 
Sociálne zabezpečenie tvorí:

Nemocenské zabezpečenie

 • náhrada služobného platu počas dočasnej neschopnosti
 • nemocenské
 • materské
Úrazové zabezpečenie
 • náhrada za stratu na služobnom plate a náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia
 • náhrada nákladov na liečenie
 • jednorazové odškodnenie
Výsluhové zabezpečenie
 • výsluhový príspevok
 • výsluhový dôchodok
 • odchodné
Služby sociálneho zabezpečenia
 • rekreačná starostlivosť [domáce a zahraničné rekreácie]
 • kúpeľná starostlivosť [preventívne rehabilitácie]