Tvoja kariéra profesionálneho vojaka je úzko spätá aj s neustálym vzdelávaním a výcvikom. Začínaš spravidla 7 týždňovým výcvikom v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine - Základný vojenský výcvik. Po jej úspešnom absolvovaní nastúpiš ako vojak 2. stupňa do konkrétneho útvaru Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Okrem náročného výcviku profesionálnych vojakov je ich ďalšia kariéra a odborné vzdelávanie zabezpečované v kariérnych a odborných kurzoch.

    Svoje schopnosti budeš ďalej zlepšovať nielen vďaka vojenského výcviku, ale aj vzdelávania, Svoje schopnosti si profesionálni vojaci dopĺňajú aj vďaka kurzom v Poddôstojníckej akadémii Martin 

     Vysokoškolské vzdelávanie a prípravu budúcich dôstojníkov má na starosti Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Počas 5 ročného štúdia sa tam pripravujú budúci velitelia – dôstojníci. Do útvarov nastúpiš v hodnosti poručík.

     Ak si skončil civilnú vysokú školu, tvoja cesta k profesionálom vedie po ukončení 7 týždňového základného vojenského výcviku v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine cez dôstojnícky kurz v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši.

     Ak chceš byť povýšený, musíš sa sústrediť nielen na vzdelávanie prostredníctvom odborných škôl. Potrebuješ skúsenosti napríklad z pôsobenia v zahraničných operáciách, absolvovať kariérne či jazykové kurzy a podobne.

Výcvik a kurzy sú zabezpečované:

Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Martine
 • základný vojenský výcvik čakateľov
 • vstupný odborný výcvik profesionálnych vojakov
 • ďalší odborný výcvik formou špecializačných kurzov
 • výcvik a vzdelávanie profesionálnych poddôstojníkov
 • príprava kľúčového personálu vysielaného do vojenských operácií
Akadémiou ozbrojených síl SR V Liptovskom Mikuláši - centrum vzdelávania
 • vyšší veliteľsko-štábny kurz [VVŠK]
 • základný veliteľsko-štábny kurz [ZVŠK]
 • medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov [ISOC]
 • vstupný odborný dôstojnícky kurz [VODK]
 • dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl [DKAVŠ]
 • krátkodobé odborné kurzy [KOK]