NÁRODNÉ CENTRUM EOD A RCHBO NOVÁKY

NC EOD a RCHBO je školiace a výcvikové zariadenie OS SR

NC EOD a RCHBO je školiace a výcvikové zariadenie OSSR pre prípravu pyrotechnikov, EOD špecialistov a odborného muničného personálu na práce s výbušninami a muníciou s autorizáciou na vydávanie oprávnení v uvedených oblastiach. Taktiež je oprávnený subjekt pre výrobu a manipuláciu s bojovými chemickými látkami, ich analýz a tvorbou bezpečných postupov pri manipulácii s uvedenými látkami. V uvedených oblastiach NC EOD a RCHBO školí, cvičí a poskytuje výcvikový priestor domácemu a zahraničnému vojenskému personálu, ako aj civilným tuzemským a zahraničným organizáciám.


Hlavné úlohy:

  • Výcvik pyrotechnikov pre potreby OS SR a MV SR
  • Výcvik obslúh na techniku a materiál EOD
  • Príprava špecialistov RCHBO OS SR, MH SR a armád členských krajín
  • NATO a civilných zložiek MV SR určených na prvý zásah v kontaminovanom prostredí
  • Zabezpečenie nepretržitej pohotovosti Skupiny pre analýzu toxických chemických látok
  • Spravovanie informačného systému EOD (EOD IS), muničného archívu a koordinácia ich využívania v prospech OS SR alebo partnerov,
  • Vytváranie národných operačných postupov pre EOD a pyrotechnikov, tvorba interných normatívnych aktov, štandardizáciu a implementáciu dokumentov NATO a EÚ pre oblasť EOD