VELITEĽSTVO POSÁDKY BRATISLAVA logo

VELITEĽSTVO POSÁDKY BRATISLAVA

Organizuje a zabezpečuje protokolárne aktivity ozbrojených síl

Veliteľstvo posádky Bratislava je priamo podriadený útvar generálneho štábu, ktorý organizuje a zabezpečuje protokolárne aktivity ozbrojených síl v súlade s požiadavkami Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, národnej rady, vlády, ministerstva a orgánov štátnej správy a samosprávy. V súčinnosti s orgánmi štátnej správy a samosprávy plní asistenčné úlohy v oblasti domáceho krízového manažmentu na území posádky Bratislava.


Hlavné úlohy Čestnej stráže OS SR:

  • zabezpečenie štátno - protokolárnych aktivít,
  • reprezentácia OS SR doma a v zahraničí,
  • vystupovanie na verejnosti,
  • pietne akty kladenia vencov,
  • vojenské pohreby.


Hlavné úlohy Vojenských hudieb:
  • zabezpečenie vojenských pôct podľa jednotného štátneho protokolu,
  • reprezentácia doma a v zahraničí,
  • vystupovanie na verejnosti a koncertovanie,
  • pietne akty kladenia vencov a vojenské pohreby.