• Začiatok konania: 02.06.2023
  • Koniec konania: 30.12.2023

11.1.2023 – kadet AOS
- vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby,
- určené pre budúcich študentov Akadémie ozbrojených síl, študentov I. st. TUKE, študentov Vojenského leadershipu Brno, študentov Vojenského všeobecného lekárstva v Hradci Králove,
- prijímanie žiadosti do 15. marca 2023 (študent Leadershipu do 14. apríla 2023)

 

11.1.2023 – kadet AOS
- vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby,
- určené pre budúcich študentov II. st. TUKE,
- prijímanie žiadosti do 14. apríla 2023

 

11.1.2023 – čakateľ – nástupný termín apríl 2023
- vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby na funkciu čakateľ
- požadovane najmenej stredné odborné vzdelanie
- prijímanie žiadosti do 28. februára 2023
- termín prijatia 11. apríla 2023

 

po 11.1.2023 – dočasná alebo stála štátna služba - funkcie podľa požiadaviek vojenských útvarov
- vyhlásenie prijímacieho konania do dočasnej alebo stálej štátnej služby,
- určené pre občanov, ktorí už boli v služobnom pomere k ozbrojeným silám alebo ozbrojeným zborom,
- prijímanie žiadosti do 31. apríla 2023
- termín prijatia podľa dohody

 
                                                               Marec 2023                                                                   .
 

1.3.2023 – čakateľ – nástupný termín august 2023
- vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby na funkciu čakateľ
- požadovane najmenej stredné odborné vzdelanie
- prijímanie žiadosti do 13. júna 2023
- termín prijatia 1. augusta 2023

 

16.3.2023 – kadet DKAVŠ – nástupný termín január 2024
- vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby na funkciu kadet dôstojníckeho kurzu
- požadovane vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
- prijímanie žiadosti do 11. septembra 2023
- termín prijatia január 2024

 
 
                                                                Apríl 2023                                                                   .
 

 po 1.4.2023 – dočasná alebo stála štátna služba - funkcie podľa požiadaviek vojenských útvarov
- vyhlásenie prijímacieho konania do dočasnej alebo stálej štátnej služby,
- určené pre občanov, ktorí už boli v služobnom pomere k ozbrojeným silám alebo ozbrojeným zborom,
- prijímanie žiadosti do 30. júna 2023
- termín prijatia podľa dohody

 
                                                                   Jún 2023                                                                 .
 

14.6.2023 – čakateľ – nástupný termín október 2023
- vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby na funkciu čakateľ
- požadovane najmenej stredné odborné vzdelanie
- prijímanie žiadosti do 14. augusta 2023
- termín prijatia 2. októbra 2023

       
                                                         
                                                                  Júl 2023                                                                   .
 

 po 1.7.2023 – dočasná alebo stála štátna služba - funkcie podľa požiadaviek vojenských útvarov
- vyhlásenie prijímacieho konania do dočasnej alebo stálej štátnej služby,
- určené pre občanov, ktorí už boli v služobnom pomere k ozbrojeným silám alebo ozbrojeným zborom,
- prijímanie žiadosti do 30. septembra 2023
- termín prijatia podľa dohody

 
 
 
                                                             August 2023                                                                   .
 

15.8.2023 – čakateľ – nástupný termín január 2024
- vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby na funkciu čakateľ
- požadovane najmenej stredné odborné vzdelanie
- prijímanie žiadosti do 7. novembra 2023
- termín prijatia január 2024

 
 
                                                             Október 2023                                                               .
 

 po 1.10.2023 – dočasná alebo stála štátna služba - funkcie podľa požiadaviek vojenských útvarov
- vyhlásenie prijímacieho konania do dočasnej alebo stálej štátnej služby,
- určené pre občanov, ktorí už boli v služobnom pomere k ozbrojeným silám alebo ozbrojeným zborom,
- prijímanie žiadosti do 30. novembra 2023
- termín prijatia podľa dohody

 
 
                                                             November 2023                                                              .
 

8.11.2023 – čakateľ – nástupný termín apríl 2024
- vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby na funkciu čakateľ
- požadovane najmenej stredné odborné vzdelanie
- prijímanie žiadosti do 28. februára 2024
- termín prijatia apríl 2024

Si rozhodnutý?