Dňa 3.12.2018 vykonala Regrutačná skupina Bratislava v spolupráci s ÚHL Ružomberok prezentáciu pre študentov 6. ročníkov Lekárskej fakulty SZU a Lekárskej fakulty UK na tému „Staň sa profesionálnym vojakom lekárom“. Regrutačná skupina v rámci dlhoročnej spolupráce spolkov medikov v Bratislave pozvala na prednášku aj dve lekárky, ktoré úspešne prešli regrutačným procesom a v súčasnosti už  pôsobia v OS SR ako profesionálne vojačky - lekárky. Napriek tomu, že sa na aktivite z oboch škôl zúčastnilo iba 10 študentov, regrutačná kampaň bude pokračovať elektronickou formou prostredníctvom spolkov medikov, ktoré budú informovať študentov 6. ročníkov. Následne budú prebiehať osobné konzultácie na Regrutačnej skupine Bratislava.