Na pôde Regrutačnej skupiny Nitra vykonala dňa 18.2.2019 pani Mgr. Petra Šurabova z Úradu hlavného lekára Liptovský Mikuláš prezentáciu Staň sa profesionálnym vojakom lekárom.

Priamym záujemcom o štúdium vojenského lekárstva objasnila podmienky a špecifiká súbežného štúdia na Lekárskej fakulte Univerzite Karlovy v Hradci Králové a Fakulte vojenského zdravotníctva Univerzity obrany v Brne.  

Následne vysvetlila podmienky služby v štruktúrach vojenského zdravotníctva a účasť v misiách a operáciách v zahraničí.

Zúčastnení na prezentácii sa tiež dozvedeli o kariére a ďalších možnostiach kariérneho rastu v Ozbrojených silách SR. Zaujalo ich aj množstvo a komplexnosť informácií o tom, čo po skončení špecializačného štúdia.