Dňom 7.12.2018 bolo obnovené telefonické spojenie vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch. Kontakt na pevnú linku: +421 337913804.

Návštevu expozície Vojenského historického múzea v Piešťanoch pre skupiny (viac než 10 osôb) je možné aj prostredníctvom mobilného telefónu  +421 903 544 299.