Aktuálne neprebieha žiadne výberové konanie do Krátkodobej štátnej služby

  • Kód:
  • Začiatok konania: 01.01.2019
  • Koniec konania: 31.12.2019