Prijímacie konanie do dobrovoľnej vojenskej prípravy – DVP/2019

  • Kód: DVP/2019
  • Začiatok konania: 18.03.2019
  • Koniec konania: 10.06.2019

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 8 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 378/2015 Z. z.“) vyhlasuje 18. marca 2019 prijímacie konanie do dobrovoľnej vojenskej prípravy.

Názov prijímacieho konania: Prijímacie konanie do dobrovoľnej vojenskej prípravy – DVP/2019

Názov funkcie: vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy

Nástupný termín: júl 2019

Predpokladaný termín výcviku: 1. júla až 13. septembra 2019

Súbory na stiahnutie

Názov Popis
DVP 2019
Osobný dotazník DVP /tlač obojstranne/
Osobný dotazník DVP vzor
Dotazník k lekárskemu posudku /tlač obojstranne/
Výpis zo zdravotnej dokumentácie /tlač obojstranne/
Výzva lekára - žiadosť o vyšetrenie
Výzva na dodanie dokladov a Potvrdenie o vykonanom poučení
Životopis na vyplnenie
Životopis DVP vzor