Oznámenie Ministerstva obrany SR o možnosti zaradenia vojakov v zálohe do aktívnych záloh

  • Kód: AZ/2019
  • Začiatok konania: 15.05.2019
  • Koniec konania: 15.09.2019

AZ podpis

Ak si si podal žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť Regrutačnej skupine žiadosť aj písomne najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.

Files for download

Name Description
AZ 2019 OZNÁMENIE
Osobný dotazník - Aktívne zálohy
Výpis zo zdravotnej dokumentácie - Aktívne zálohy
Výzva lekára - žiadosť o vyšetrenie - Aktívne zálohy
Výzva na dodanie dokladov - Aktívne zálohy
Žiadosť vojaka v zálohe o zaradenie do aktívnych záloh
Vzorový osobný dotazník vojaka v zálohe