Aktuálne neprebieha zaraďovanie vojakov v zálohe do Aktívnych záloh

  • Kód:
  • Začiatok konania: 01.01.2019
  • Koniec konania: 02.05.2019