Aktuálne neprebieha zaraďovanie vojakov v zálohe do Aktívnych záloh

  • Kód:
  • Začiatok konania: 26.10.2018
  • Koniec konania: 31.12.2018