Aktuálne neprebieha žiadne výberové konanie do Dočasnej štátnej služby

  • Kód:
  • Začiatok konania: 08.11.2018
  • Koniec konania: 31.12.2018