Dňa 11. júna 2019 sa v Štátom divadle Košice uskutočnilo slávnostné vyradenie a promócie absolventov Leteckej fakulty Technickej univerzity Košice po ukončení 2. stupňa denného vysokoškolského štúdia.

    Po úspešnom absolvovaní 2-ročného inžinierskeho štúdia a splnení podmienok vojenského programu boli do hodnosti poručík pasovaní: Ing. Jozef Mário Jusko (Riadenie leteckej dopravy - odborník riadenia letovej prevádzky), Ing. Daniel Hilgart (Riadenie leteckej dopravy – odborník riadenia letovej prevádzky), Ing. Rastislav Šulík (Riadenie leteckej dopravy - odborník na pilotovanie dopravného lietadla), Ing. Peter Cudrák (Senzorika a avionické systémy - odborník inžinierskej leteckej služby pre elektrické vybavenia lietadla). Pasovanie, položením meča na plece, vykonal prorektor pre vojenské veci Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika plk. Ing. Ľubomír Matty. Novovymenovaní poručíci si v Štátnom divadle prevzali aj diplomy o absolvovaní vojenského programu od veliteľa ročníka leteckých odborností školských jednotiek kpt. Ing. Miroslava Randla. Najlepšie výsledky počas celého inžinierskeho štúdia dosiahli por. Ing. Daniel Hilgart a por. Ing. Jozef Mário Jusko, ktorým bol odovzdaný červený diplom.

    Pri tejto slávnostnej udalosti nechýbali ani rodinní príslušníci a známi absolventov. Okrem rodinných príslušníkov a známych sa promócií zúčastnili generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR brigádny generál doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., zástupca veliteľa vzdušných síl brigádny generál Ing. Róbert Kleštinec a prvý slovenský kozmonaut plukovník Ing. Ivan Bella.

    Novovymenovaní poručíci boli po promóciách a vyradení vyslaní na svoje nové pracoviská do útvarov Vzdušných síl OS SR, aby plnili požiadavky a úlohy stanovené pre výkon ich funkcií.

    Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši aj naďalej plánuje spoluprácu s Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach v oblasti vysokoškolského vzdelávania a vojenskej prípravy personálu leteckých odborností pre potreby Vzdušných síl OS SR.