Výberové konanie 4P/2019 - na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba

  • Kód: 4P/2019
  • Začiatok konania: 10.01.2019
  • Koniec konania: 21.06.2019

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 10. januára 2019 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych  vojakov  takto:

Názov výberového konania:  Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba
 
Číslo výberového konania:  4P/2019
 
Druh štátnej služby:  prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.                                    
 
Názov funkcie:  čakateľ
 
Predpokladaný nástup:  október 2019

Súbory na stiahnutie

Názov Popis
4P 2019
Okruh predurčených funkcií
Osobný dotazník PŠS
Osobný dotazník - vzor PŠS
Životopis - čistý PŠS
Životopis - vzor PŠS
Výzva na dodanie dokladov PŠS
Výzva lekára - Žiadosť o zapožičanie zdrav_dok PŠS
Výzva lekára - Žiadosť o vyšetrenie PŠS
Prehľad vykonaných očkovaní PŠS
Dotazník k lekárskemu posudku PŠS
Doplňujúce informácie PŠS
Doplňujúce informácie - vzor PŠS