Výberové konanie 1P/2020 - na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba

  • Kód: 1P/2020
  • Začiatok konania: 10.01.2019
  • Koniec konania: 27.09.2019

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 10. januára 2019 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych  vojakov  takto:

Názov výberového konania:  Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba
 
Číslo výberového konania:  1P/2020
 
Druh štátnej služby:  prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.                                    
 
Názov funkcie:  čakateľ
 
Predpokladaný nástup:  január  2020

PrV podpis

Ak si si podal žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť Regrutačnej skupine žiadosť aj písomne najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.

Súbory na stiahnutie

Názov Popis
1P 2020
Okruh predurčených funkcií
Osobný dotazník PŠS /tlač obojstranne/
Osobný dotazník - vzor PŠS
Životopis - čistý PŠS /tlač obojstranne/
Životopis - vzor PŠS
Prehľad vykonaných očkovaní PŠS
Výzva lekára - Žiadosť o vyšetrenie PŠS
Výzva lekára - Žiadosť o zapožičanie zdrav_dok PŠS
Výzva na dodanie dokladov PŠS
Dotazník k lekárskemu posudku PŠS
Doplňujúce informácie PŠS
Doplňujúce informácie - vzor PŠS