Výberové konanie 2P/2020 - na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba

  • Kód: 2P/2020
  • Začiatok konania: 10.01.2019
  • Koniec konania: 10.01.2020

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 10. januára 2019 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych  vojakov  takto:

Názov výberového konania:  Výberové konanie na funkciu čakateľ – prípravná štátna služba
 
Číslo výberového konania:  2P/2020
 
Druh štátnej služby:  prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.                                    
 
Názov funkcie:  čakateľ
 
Predpokladaný nástup:  marec 2020

PrV podpis


Ak si si podal žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť Regrutačnej skupine žiadosť aj písomne najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Popis
2P 2020
Okruh predurčených funkcií
Osobný dotazník PŠS
Osobný dotazník - vzor PŠS
Životopis - čistý PŠS
Životopis - vzor PŠS
Výzva na dodanie dokladov PŠS
Dotazník k lekárskemu posudku PŠS
Prehľad vykonaných očkovaní PŠS
Výzva lekára - Žiadosť o vyšetrenie PŠS
Výzva lekára - Žiadosť o zapožičanie zdrav_dok PŠS
Doplňujúce informácie PŠS
Doplňujúce informácie - vzor PŠS