Výberové konanie na funkciu kadet prípravnej štátnej služby

  • Kód: 3K/2019
  • Začiatok konania: 01.04.2019
  • Koniec konania: 02.05.2019

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania vyhlasuje 1. apríla 2019 výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych  vojakov  takto:

Názov výberového konania: Výberové konanie na funkciu kadet prípravnej štátnej služby
                                                 v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin- absolvent 
                                                 civilnej vysokej školy
 
Číslo výberového konania:  3K/2019
 
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z.                                    
 
Názov funkcie:  kadet
 
Predpokladaný nástup:  august  2019  a  január  2020

Súbory na stiahnutie

Názov Popis
3K 2019
Okruh predurčených funkcií 3K 2019
Doplňujúce informácie - vzor PŠS
Doplňujúce informácie PŠS
Dotazník k lekárskemu posudku PŠS
Osobný dotazník - vzor PŠS
Osobný dotazník PŠS
Prehľad vykonaných očkovaní PŠS
Výzva lekára - Žiadosť o vyšetrenie PŠS
Výzva lekára - Žiadosť o zapožičanie zdrav_dok PŠS
Výzva na dodanie dokladov PŠS
Životopis - čistý PŠS
Životopis - vzor PŠS