Aktuálne neprebieha žiadne výberové konanie do Stálej štátnej služby

  • Kód:
  • Začiatok konania: 11.06.2019
  • Koniec konania: 31.12.2019