Regrutačné skupiny

Dňa 20.9.2019 bude Regrutačná skupina z dôvodu služobných úloh ZATVORENÁ.

Regrutačné skupiny (ďalej len „RSk“) sú zložky PÚ. Vykonávajú cielenú regrutáciu občanov, prezentáciu Ozbrojených síl na verejnosti, prijímanie žiadosti občanov o prijatie do štátnej služby PrV, zabezpečujú posudzovanie zdravotnej spôsobilosti žiadateľov na výkon štátnej služby PrV. Posudkový lekári RSk zabezpečujú prípravu podkladov pre rokovanie prieskumnej komisie a Ústrednej lekárskej komisie MO SR a vykonávajú kontrolnú činnosť v zdravotníckej oblasti.

RSk riadi náčelník skupiny a je priamo podriadený náčelníkovi OdDP a priamo nadriadený všetkým príslušníkom skupiny.

PÔSOBNOSŤ REGRUTAČNÝCH SKUPÍN
 
RSk pôsobia v rámci Samosprávneho kraja - Vyššieho územného celku:

 • RSk Bratislava  pre okresy: Bratislava I., II., II., IV., V., Pezinok, Malacky, Senec,
 • RSk Trnava pre okresy: Trnava, Galanta, Dunajská Streda, Hlohovec, Senica, Skalica, Piešťany,
 • RSk Nitra pre okresy: Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa,
 • RSk Trenčín pre okresy: Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Púchov, Považská Bystrica, Partizánske,
 • RSk Žilina pre okresy: Žilina, Bytča, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Kysucké Nové Mesto,
 • RSk Banská Bystrica pre okresy: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Krupina, Zvolen, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom, Žarnovica,
 • RSk Prešov pre okresy: Prešov, Poprad, Humenné, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Medzilaborce, Vranov nad Topľou,
 • RSk Košice pre okresy: Košice I., II., II., IV., Košice - okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Gelnica. 
 
Náčelník RSk plní tieto hlavné úlohy:
 • riadi činnosť skupiny,
 • vykonáva cielenú regrutáciu občanov, prezentuje Ozbrojené sily SR na verejnosti, prijíma žiadosti občanov o prijatie do štátnej služby PrV, do DVP a AZ,
 • zabezpečuje posudzovanie zdravotnej spôsobilosti žiadateľov o prijatie do  štátnej služby PrV,
 • spracováva a vedie administratívu a štatistické výkazy v rozsahu svojej pôsobnosti.
 
Náčelník RSk zodpovedá za:
 • činnosť skupiny,
 • regrutáciu občanov, prezentáciu Ozbrojených síl SR na verejnosti, prijímanie žiadosti občanov o prijatie do štátnej služby PrV a spracovanie administratívy spojenej s prijímaním žiadosti,
 • vykonávanie lekárskych prehliadok žiadateľov za účelom posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka,
 • spracovanie a vedenie administratívy a štatistických výkazov v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • posudzovanie splnenia podmienok prijatia do štátnej služby v rozsahu svojej pôsobnost,
 • zakladanie osobných spisov  profesionálnych vojakov navrhnutých na prijatie do štátnej služby PrV.