Ako často sú výberové konania ? Záleží o aké výberové konanie sa jedná, výberové konanie pre absolventov stredných škôl na prijatie do prípravnej štátnej služby pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov sa vyhlasuje raz za štvrť rok (spravidla v mesiacoch marec, jún, september a december, môžu si podať žiadosť aj absolventi civilných vysokých škôl), výberové konanie pre uchádzačov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši sa vyhlasuje raz za rok, (spravidla v mesiaci január), výberové konanie pre absolventov vysokých škôl na prijatie do prípravnej štátnej služby pre hodnostný zbor dôstojníkov sa vyhlasuje raz ročne v mesiaci marec.