Kedy a kde si môžem podať žiadosť ? Uchádzač si môže podať žiadosť, ak spĺňa podmienky na prijatie do štátnej služby podľa § 16 zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov. Žiadosti sa podávajú do termínu určenom v aktuálne vyhlásenom výberovom konaní. Žiadosti sa podávajú osobne na regrutačnej skupine podľa miesta trvalého pobytu v príslušnom kraji. Napríklad, ak bývate v Liptovskom Mikuláši, tak si žiadosť podávate v Regrutačnej skupine Žilina. Regrutačné skupiny sídlia v každom krajskom meste.