Čo mám robiť, keď nie je vyhlásené výberové konanie a chcem si podať žiadosť. V dobe, keď nie je vyhlásené výberové konanie je možné podať žiadosť aj poštou. Odporúčame však počkať do doby keď sa vyhlási výberové konanie, lebo aj tak budete musieť prísť osobne na príslušnú regrutačnú skupinu, kde predložíte požadované doklady, ktoré je občan povinný predložiť podľa § 18 ods. 5) zákona č. 281/2015 Z.z.. V dobe, keď je vyhlásené výberové konanie Vám pri osobnej návšteve na príslušnej regrutačnej skupine, pracovníci regrutačnej skupiny vytlačia žiadosť a čestné prehlásenia, a poskytnú potrebné tlačivá a zoznam požadovaných dokumentov.