Mám iba základné vzdelanie, môžem si podať žiadosť ? Nie, lebo podľa zákona 281/2015 Z.z. § 16 odst. 1) bod. i, podmienku vzdelania na výkon prípravnej štátnej služby spĺňa občan, ak získal minimálne stredné odborné vzdelanie (záverečná skúška) ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov, úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie (maturita) ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov na vysokej škole, vysokoškolské vzdelanie (štátna skúška) ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov. To znamená, že občan ktorý si chce podať žiadosť o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka musí mať ukončenú minimálne strednú školu.