Môžem podnikať ako vojak ? V súlade s § 16 ods. 1) písm. m zákona č. 281/2015 Z.z. nesmie profesionálny vojak podnikať ani vykonávať inú zárobkovú činnosť okrem činností ktoré sú zákonom v § 13 ods. 2) povolené. To znamená, že uchádzač ktorý má otvorenú živnosť a je určený na prijatie do štátnej služby musí túto živnosť ukončiť dňom predchádzajúcim dňu prijatia do štátnej služby profesionálneho vojaka. To isté platí aj o členstve v politickej strane alebo politickom hnutí, čo upravuje § 12 zákona č. 281/2015.