Musím v ďalšom výberovom konaní opakovať zdravotnú prehliadku, psychotesty a telocvik ? Ak ste vo výberovom konaní absolvovali posúdenie zdravotného stavu, psychodiagnostické vyšetrenie a preskúšanie z pohybovej výkonnosti a neuspeli ste v každom VK sa posudzuje nanovo zdravotná spôsobilosť, v každom VK občan absolvuje previerku fyzickej zdatnosti, previerka psychickej spôsobilosti sa akceptuje 1 rok, neúspešný občan ich môže opakovať po 6 mesiacoch.