Môžem sa hlásiť do ďalšieho výberového konania ak som neuspel na psychotestoch ? Nie. Výsledky psychodiagnostického vyšetrenia sú platné jeden rok. Opakovať psychodiagnostické vyšetrenie môžete až po uplynutí 6 mesiacov.