Personálny úrad OS SR

Je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Odbor doplňovania a výberu personálu

Odbor doplňovania a výberu personálu (ďalej len „ODVP“) je organizačná zložka PÚ priamo podriadená riaditeľovi. Zabezpečuje výb...

Regrutačné skupiny

Regrutačné skupiny (ďalej len „RSk“) sú zložky PÚ. Vykonávajú cielenú regrutáciu občanov, prezentáciu Ozbrojených síl na verejn...

Pridaj sa k nám !

Si absolvent strednej alebo vysokej školy ? Si nezamestnaný ? ... tak si na správnom mieste, možno hľadáme práve teba ! Reg...

Akadémia ozbrojených síl

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je štátnou vysokou školou.

Vojenské útvary

Ozbrojených síl SR

Základný vojenský výcvik

Po úspešnom absolvovaní výberového konania a rozhodnutí výberovou komisiou o zaradení [prijatí] do Ozbrojených síl Slovenskej r...

Dobrovoľná vojenská príprava

Je určená pre mladých ľudí od 19 rokov, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné ...

Aktívne zálohy

Si bývalý profesionálny vojak, alebo vojak základnej vojenskej služby ? A chceš byť súčasťou aktívnych záloh, ktoré sú súčasťo...

Regrutačné skupiny

Žiadosť do ozbrojených síl SR si môžete podať po vyhlásení výberového alebo prijímacieho konania v krajskom meste na Regrutačnej skupine podľa miesta trvalého pobytu. V prípade, že nie je vyhlásené výberové ani prijímacie konanie registrujte sa a my Vás budeme kontaktovať.

MOSR mapa

Aktuality

V Trenčíne vyhodnotili FotoAtak a Galériu MIL 2018

V priestoroch Posádkového klubu Trenčín sa 8. novembra uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov celorezortných...

Viac

Regrutačná skupina na Dni otvorených dverí strednej školy

Dňa 25.10.2018 sa otvorili brány Súkromnej strednej odbornej...

Viac

Secretary General stresses importance of transatlantic bond, INF Treaty

NATO Secretary General Jens Stoltenberg is taking part in a...

Viac

Preverili si svoje sily

Katedra telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši organizovala 9. novembra 2018...

Viac

Na Slovensku budú cvičiť chemici z 11 krajín sveta

V priestoroch Výcvikového a testovacieho centra Radiačnej chemickej a biologickej ochrany (RCHBO) Zemianske...

Viac

1939 – Rok zlomu. Slovensko a Európa na začiatku 2. svetovej vojny.

Témy medzinárodnej vedeckej Konferencie- Slovensko a...

Viac