Personálny úrad OS SR

Je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Odbor doplňovania a výberu personálu

Odbor doplňovania a výberu personálu je organizačná zložka Personálneho úradu OS SR priamo podriadená riaditeľovi PÚ. Zabezpeč...

Regrutačné skupiny

Poslaním regrutačných skupín je informovanie verejnosti o úlohách a činnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Medzi hlavné...

Pridaj sa k nám !

Si absolvent strednej alebo vysokej školy ? Si nezamestnaný ? ... tak si na správnom mieste, možno hľadáme práve teba ! Reg...

Akadémia ozbrojených síl

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je štátnou vysokou školou.

Vojenské útvary

Ozbrojených síl SR

Základný vojenský výcvik

Po úspešnom absolvovaní výberového konania a rozhodnutí výberovou komisiou o zaradení [prijatí] do Ozbrojených síl Slovenskej r...

Dobrovoľná vojenská príprava

Je určená pre mladých ľudí od 19 rokov, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné ...

Aktívne zálohy

Si bývalý profesionálny vojak, alebo vojak základnej vojenskej služby ? A chceš byť súčasťou aktívnych záloh, ktoré sú súčasťo...

Regrutačné skupiny

Žiadosť do ozbrojených síl SR si môžete podať po vyhlásení výberového alebo prijímacieho konania v krajskom meste na Regrutačnej skupine podľa miesta trvalého pobytu. V prípade, že nie je vyhlásené výberové ani prijímacie konanie registrujte sa a my Vás budeme kontaktovať.

MOSR mapa

Aktuality

Záver DPŠ 2016 - 2018

4. septembra 2018 ukončili v AOS záverečnými skúškami štvorsemestrálne doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) 4...

Viac

74. výročie Slovenského národného povstania

29. augusta 2018 uplynie sedemdesiatštyri rokov od vyhlásenia Slovenského národného povstania, ktoré svojim...

Viac

Slovenský kontingent má nového veliteľa

Septembrová rotácia UNFICYP ukončila náročný rotačný týždeň. Dni strávené oboznamovaním sa s priestorom operačnej...

Viac

NATO Deputy Secretary General visits Azerbaijan for major Women, Peace and Security Conference

NATO Deputy Secretary General, Rose Gottemoeller, is in Baku,...

Viac

Deň otvorených dverí Národnej rady SR

Opätovne po  roku sa v sobotu 1. septembra 2018 otvorili brány Národnej rady SR pre verejnosť. Aj napriek...

Viac

Minister Gajdoš si v Myjave pripomenul 170. výročie vzniku I. Slovenskej národnej rady

Minister obrany SR Peter Gajdoš a generálny tajomník...

Viac