Regrutačný stan
Regrutačný stan

Dňa 05.10.2023 sa Regrutačná skupina Žilina zúčastnila športového podujatia ŠTRBA RACE 2023 organizovaného Národným športovým centrom. Podujatia sa zúčastnilo približne 500 občanov. V športovej súťaži boli prihlásení študenti zo 100 stredných škôl. Pri regrutačnej skupine sa pristavilo občania, ktorí mali vážny záujem o informácie ohľadom služby profesionálneho vojaka. Jednalo sa predovšetkým o študentov posledných ročníkov, ktorý zvažujú ďalšie štúdium na Akadémií OS SR. Medzi záujemcami však boli aj študenti, ktorý by chceli po ukončení štúdia vstúpiť do OS SR. Najčastejšie témy boli benefity profesionálnych vojakov, ako vyzerá bežný pracovný deň profesionálneho vojaka a aký je proces vstupu do OS SR.

Si rozhodnutý?