• Plánovaná hodnosť
  vojak 2. stupňa
 • Zaradenie
  brigáda spoločnej podpory
 • Typ služby
  dočasná/stála štátna služba
 • Základný vojenský výcvik
  7 týždňov
 • Odborný výcvik
  7 týždňov
 • Nástupný plat
  1707€ v hrubom
 • Aktivačný príspevok
  do 5617€

Ovládaš informačné technológie, prehlbuješ svoje vedomosti v tejto oblasti a chceš ich uplatniť v praxi? Pridaj sa k vojenským IT špecialistom.

Budeš schopný tvoriť a zdokonaľovať používateľské a správcovské softvérové aplikácie (počítačové programy, skripty a podobne), konfiguračné nastavenia, súborov a politík, inovať webové aplikáciie a zabezpečovať systémovú podporu a sieťový servis. Okrem toho sa budeš zdokonaľovať v bojových zručnostiach ako každý vojak.  Budeš spôsobilý používať osobnú zbraň, použitie granátov, spojovacích prostriedkov, prostriedkov indoviduálnej orany jednotlivca proti radiačným, chemickým a biologickým hrozbám, zdokonalíš sa v komunikácii v anglickom jazyku, bojovej taktike a v spôsoboch poskytovania prvej pomoci a prežitia v sťažených podmienkach, ďalej spôsoboch orientácie sa v neznámom teréne pomocou mapy a buzoly vo dne i v noci.

 

IT

Požiadavky

 • Mentálna a fyzická zdatnosť

možnosti tvojej kariéry

Si rozhodnutý?