• Začiatok konania: 29.02.2024
  • Koniec konania: 31.12.2024

Kadet AOS
 

10.1.2024 – kadet AOS
– vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby,
– určené pre budúcich študentov Akadémie ozbrojených síl, študentov I. st. TUKE, študentov Vojenského leadershipu Brno, študentov Vojenského všeobecného lekárstva v Hradci Králove,
– prijímanie žiadosti do 15. marca 2024 (študent Leadershipu do 15. marca 2023)

 

11.1.2024 – kadet AOS
– vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby,
– určené pre budúcich študentov II. st. TUKE,
– prijímanie žiadosti do 14. apríla 2024

 

Čakateľ
 

10.11.2023 – čakateľ – nástupný termín apríl 2024
– vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby,
– požadovane najmenej stredné odborné vzdelanie
– prijímanie žiadosti do 29. februára 2024
– termín prijatia 4. apríla 2024

 

1.3.2024 – čakateľ – nástupný termín august 2024
– vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby,
– požadovane najmenej stredné odborné vzdelanie
– prijímanie žiadosti do 11. júna 2024
– termín prijatia 1. augusta 2024

 

12.6.2024 – čakateľ – nástupný termín október 2024
– vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby,
– požadovane najmenej stredné odborné vzdelanie
– prijímanie žiadosti do 13. augusta 2024
– termín prijatia 3. októbra 2024

 

14.8.2024 – čakateľ – nástupný termín január 2025
– vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby,
– požadovane najmenej stredné odborné vzdelanie
– prijímanie žiadosti do 10. novembra 2024
– termín prijatia január 2025

 

11.11.2024 – čakateľ – nástupný termín apríl 2025
– vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby,
– požadovane najmenej stredné odborné vzdelanie
– prijímanie žiadosti do 31. decembra 2024
– termín prijatia apríl 2025

 

Kadet DKAVŠ
 

15.2.2024 – kadet DKAVŠ – nástupný termín január 2025
– vyhlásenie prijímacieho konania do prípravnej štátnej služby na funkciu kadet dôstojníckeho kurzu,
– požadovane vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa
– prijímanie žiadosti do 15. septembra 2024
– termín prijatia január 2025

 

Dočastná alebo stála štátna služba
 

po 10.1.2024 – dočasná alebo stála štátna služba - funkcie podľa požiadaviek vojenských útvarov
– určené pre občanov, ktorí už boli v služobnom pomere k ozbrojeným silám alebo ozbrojeným zborom,
– prijímanie žiadosti do 31. marca 2024
– termín prijatia podľa dohody

 

po 1.4.2024 – dočasná alebo stála štátna služba - funkcie podľa požiadaviek vojenských útvarov
– určené pre občanov, ktorí už boli v služobnom pomere k ozbrojeným silám alebo ozbrojeným zborom,
– prijímanie žiadosti do 30. júna 2024
– termín prijatia podľa dohody

 

po 1.7.2024 – dočasná alebo stála štátna služba - funkcie podľa požiadaviek vojenských útvarov
– určené pre občanov, ktorí už boli v služobnom pomere k ozbrojeným silám alebo ozbrojeným zborom,
– prijímanie žiadosti do 31. septembra 2024
– termín prijatia podľa dohody

 

po 1.10.2024 – dočasná alebo stála štátna služba - funkcie podľa požiadaviek vojenských útvarov
– určené pre občanov, ktorí už boli v služobnom pomere k ozbrojeným silám alebo ozbrojeným zborom,
– prijímanie žiadosti do 30. novembra 2024
– termín prijatia podľa dohody

Si rozhodnutý?