Uspel si? Tak teraz Ti začína pravý vojenský výcvik...

169811
169811

Cieľom základného vojenského výcviku je pripraviť ťa na výkon základných funkcií v útvaroch a zariadeniach Ozbrojených síl SR. Musíš rátať s tým, že výcvik je náročný. Očakáva sa od teba dodržiavanie disciplíny, skoré ranné vstávanie je samozrejmosťou, rovnako ako to, že si budeš stále zlepšovať fyzickú kondíciu a vzdelávať sa. Počas základného vojenského výcviku ťa čaká napríklad teoretická a praktická príprava súvisiaca s ovládaním osobných strelných zbraní a hádzania granátov, príprava v oblasti taktiky, ochrany jednotlivca proti radiačným, chemickým a biologickým hrozbám, ovládanie komunikačných prostriedkov, poskytnutie prvej pomoci. Absolvuješ výcvik prežitia v sťažených podmienkach, zlepšíš si fyzickú výkonnosť, naučíš sa zvládnuť zvýšený psychický a fyzický tlak pri plnení rôznych výcvikových úloh, ale aj mnoho ďalšieho. Na záver absolvuješ personálny pohovor, kde ti ponúkneme konkrétnu pracovnú pozíciu na základe tvojho vzdelania, odbornosti a skúsenosti, ale tiež podľa výsledkov výcviku.

Základný vojenský výcvik prebieha v priestoroch Základne výcviku a mobilizačného doplňovania, Martin.

Pozri si ako to asi vyzerá v základnom výcviku na videu.

Základný vojenský výcvik trvá sedem týždňov a končí sa slávnostnou prísahou. Ďalej ťa čaká odborný výcvik.

Cieľom odborného výcviku je vycvičiť a vychovať vojaka ozbrojených síl všestranne pripraveného v príslušnej odbornosti, poskytnúť mu základné odborné vedomosti v príslušnej vojenskej odbornosti a praktické zručnosti v ovládaní zbraní, bojovej a zabezpečovacej techniky útvarov a jednotiek ozbrojených síl príslušnej odbornosti, a vytvoriť predpoklady pre ďalší odborný a kariérny rast.

Dĺžka odborného výcviku závisí od konkrétnej odbornosti a trvá spravidla od 1 do 4 týždňov.

Si rozhodnutý?