Si rozhodnutý? Tu nájdeš prehľad o tom čo od teba potrebujeme:

  • občiansky preukaz,
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní,
  • životopis,
  • výpis zo zdravotnej dokumentácie,
  • rozhodnutie o dobrovoľnom prevzatí brannej povinnosti (týka sa žien a naturalizovaných občanov),
  • vyplnený formulár.

Si rozhodnutý?